Ana içeriğe atla

reklam

Artık antrepoların kapatılması gerekiyor

16.11.2016 - 11:38

“Antrepo”ları gümrük vergisine konu olup da, henüz vergi ve resimleri ödenmemiş malların korunduğu, gerekiyorsa küçük tamamlayıcı işlemlerin yapıldığı, gümrük binalarına veya fabrikalarımıza yakın olan bir tür depo olarak tanımlamakta. İthal edilen ürünler firmaların kendi ürünlerini yerleştirdikleri özel antrepolara veya herkesin ürünlerinin depolanabileceği genel antrepolara indirilmekte, birkaç gün burada bekledikten sonra, ikinci bir yükleme ve boşaltma işlemi yapılarak millileşmiş yani, gümrük işlemleri yapılarak adına milli depo dediğimiz ikinci bir depoya taşınmaktadır.
Bu işlem lojistik süreci uzatmakta, maliyetleri artırmakta, hatalara yol açmaktadır. Birbirine uzak iki bina arasında yapılan bu taşımalarda ikinci bir nakliye daha sözkonusu olmaktadır. Geçmişte müstakil binalarda verilen antrepo hizmeti, son yıllarda büyük depolarda belli bir bölüm antrepo, geride kalan kısımları milli depo olarak kullanılmakta, süre kısaltılmakta ve taşıma maliyeti ortadan kalkarak lojistik maliyetler azaltılmaktadır. Bu işlem de zaman zaman antrepo kısmının boşalmasına buna karşılık milli depoda yer kalmamasına neden olmaktadır. Yani toplam depo kullanım oranını düşürmekte, maliyet yaratmaktadır. 
Bu işlemin gelecekteki bir sonraki adımı da; gümrüklü malzemenin doğrudan milli depolara konulması ancak üzerine bir barkod etiketi yapıştırılarak, bilgisayar sisteminde konduğu adresin gümrüklü raf gözü olarak işlenmesidir. Aynı depo içinde rafların bir kısmı ürünler içinde durduğu sürece antrepo işlemi görecek, gümrük işlemi bitince yerinden hareket etmeden içindeki raf milli depo rafı statüsüne geçirilebilecektir. Denetimlerde hangi raf gözlerinde gümrüklenmemiş, hangi raf gözlerinde ise gümrüğü tamamlanmış ürünler bulunduğu her an listelenebilecektir. 
Bu uygulama her türlü paletli, kolili, paketlenmiş ürüne uygulanabilecek bir işlemdir. Dökme ürünler bile aynı sistemle muhafaza edilebilecektir. İçerideki malzemenin gümrük sorumluluğu depo işletmecisine verilerek ürünlerin güvenliği de teminat ile kontrol altına alınabilecektir. 
Bir ekonominin başarılı olması lojistik sürecin kontrolüne, verimliliğin arttırılarak maliyetlerin azaltılmasına, kontrol edilerek sürecin hızlandırılmasına bağlıdır. Lojistik de bu sürecin iyileştirilmesi amacıyla planlanması, operasyonların yapılması ve kontrol edilmesidir. Günümüzde yalın, hızlı, çevik lojistiğin uygulamalarını yapmaya çalışırken süreç içindeki gereksiz her operasyonun kontrol altında alınması, basitleştirilmesi gerekmektedir. Şimdiye kadar bu konuda çok mükemmel adımlar atıldı, uzun yollar kat edildi. Artık yapılacak şey yoldaki engellerin kaldırılması ve hızın artırılmasıdır. Günümüz teknolojisi artık gümrüklenmemiş ürünlerle, gümrüklenmiş ürünlerin aynı çatı altında yan yana ayrı gözlerde durmasının kontrol edilebileceği seviyeye gelmiştir.  

reklam

Yukarı